Svenskt jordbruks konkurrenskraft

Interpellation 2021/22:64 av John Widegren (M)

av John Widegren (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Svenskt jordbruks konkurrenskraft och lönsamhet hämmas redan sedan tidigare av höga skatter och omfattande administration. Under det senaste året har drivmedelskostnaderna ökat och bidragit till att ytterligare försämra konkurrenskraften.

Jag vill därför fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att stärka det svenska jordbrukets konkurrenskraft?

Interpellationen är inlämnad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-10-19 Överlämnad: 2021-10-20 Anmäld: 2021-10-21 Sista svarsdatum: 2021-11-10 Inte besvarad: 2021-11-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.