Sveriges exportstrategi och flyget

Interpellation 2020/21:659 av Maria Stockhaus (M)

av Maria Stockhaus (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

I regeringens exportstrategi kan man läsa följande under 4.22 Fler direktlinjer till och från Sverige:

”Tillgänglighet i form av flygplatser med direkta flyglinjer blir allt viktigare i dagens globaliserade värld. Det är en av de faktorer som har störst betydelse för utländska företag när de väljer mellan olika alternativ för etablering och nyinvesteringar. Svenska flygplatser har jämförelsevis få direkta flyglinjer till viktiga städer, inte minst i tillväxtländerna, vilket också gör att våra städer tappar i global tillgänglighet.

Åtgärder:

– Det statliga turist- och investeringsfrämjandet ska stödja arbetet som utförs av främst Swedavia med att attrahera fler direkta flyglinjer till Sverige.” 

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Vilka åtgärder har ministern vidtagit för att stimulera att Sverige får fler direkta flyglinjer till och från Sverige?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-04-16 Överlämnad: 2021-04-16 Anmäld: 2021-04-20 Svarsdatum: 2021-04-27 Sista svarsdatum: 2021-04-30

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)