Sveriges säkerhetspolitik

Interpellation 2014/15:569 av Karin Enström (M)

av Karin Enström (M)

till Statsminister Stefan Löfven (S)

 

I Sydsvenska Dagbladet resonerar statsminister Stefan Löfven den 29 april om det säkerhetspolitiska läget och om en utredning av ett svenskt Natomedlemskap. Enligt statsministern är ”den frågan … digital. Vi ska vara militärt alliansfria. Vi ska inte gå med i Nato. Då finns det ingen anledning att utreda det.”

Det förändrade säkerhetspolitiska läget i vår omvärld har inneburit att den militära aktiviteten i vårt närområde har ökat, att tonläget har höjts och att den ryska propagandan har vuxit sig allt starkare. Rysslands president Putin gör sitt yttersta för att splittra EU-länderna genom så kallad mjuk makt.

Varje land har rätt att göra sina säkerhetspolitiska val. För Sveriges del innebär detta att vi själva ska kunna se över vilka konkreta förutsättningar som finns för ett svenskt Natomedlemskap om vi så önskar.

När statsministern säger sig ha läget klart för sig att ett svenskt Natomedlemskap inte bidrar med någon ökad säkerhet för Sverige verkar statsministern bygga sin slutsats på samma säkerhetspolitiska analys som andra företrädare för den rödgröna regeringen. Bland annat frågade utrikesminister Margot Wallström i januari under Folk och Försvar i Sälen om Sverige blir säkrare av att Natos gräns går vid Sveriges gräns. Utrikesministern slog också fast att ett utredande av ett svenskt medlemskap i Nato skulle ”skicka en olycklig signal ut i världen”. Ryssland är det enda land som skulle tänkas ha invändningar mot en utredning eller i slutänden ett svenskt Natomedlemskap.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsminister Stefan Löfven:

 

På vad baserar statsministern sitt uttalande om att ett svenskt Natomedlemskap inte skulle bidra med någon säkerhet för Sverige?

Anser statsministern att Sverige har en skyldighet att vara en neutral buffertzon mellan öst och väst?

Norge, Estland, Lettland, Litauen och Polen är svenska grannländer som har landgräns med Ryssland – är det statsministerns uppfattning att dessa länders säkerhetspolitiska läge skulle gynnas om de inte var Natomedlemmar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-05-05 Överlämnad: 2015-05-05 Anmäld: 2015-05-06 Svarsdatum: 2015-05-26 Sista svarsdatum: 2015-05-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (14 anföranden)