Tidsbegränsade utvisningar

Interpellation 2020/21:169 av Tobias Andersson (SD)

av Tobias Andersson (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

När utländska medborgare döms för brott i Sverige är det endast en liten minoritet som faktiskt döms till utvisning. Exempelvis får fyra av fem utländska medborgare som dömts för våldtäkt eller grov våldtäkt stanna kvar i Sverige efter avtjänat straff. Det enda regeringen gjort för att komma till bukt med denna sedan länge kända problematik är att de i april tillsatte en utredning om ”skärpta regler för utvisning på grund av brott”.

Som om detta inte vore illa nog är det inte alltid de utlänningar som – mot förmodan – faktiskt döms till utvisning som döms till livstids utvisning. I stället välkomnas de ofta tillbaka till Sverige efter att ett antal år har gått. Detta ter sig onekligen ganska märkligt. Varför skulle Sverige vilja ha tillbaka utlänningar som begått grova brott under sin vistelse i Sverige?

Ett talande exempel på detta är de tre multikriminella invandrare som våldtog och filmade en utslagen 14-åring på en hemmafest i Småland i juni i år. Två syrier och en afghan turades om att förgripa sig på den medvetslösa flickan samtidigt som de filmade övergreppen och därigenom delgav händelseförloppet till andra. När flickan kvicknade till hade hon ont i hela kroppen men särskilt i vagina och anus; hon fann även sperma i underlivet. Hon våldtogs på nytt senare samma kväll. I efterdyningarna av övergreppet hotade förövarna att skicka sin släkt på henne.

Straffen som nu utdömts av tingsrätten är förargelseväckande låga; det längsta fängelsestraffet är på två år och nio månader. Afghanen hade på ett mirakulöst sätt lyckats erhålla medborgarskap på endast 18 månader och kunde därför inte utvisas med nu gällande lagstiftning. De båda syrierna däremot dömdes till utvisning men är välkomna tillbaka 2030. Varför Sverige någonsin skulle vilja välkomna dessa våldtäktsmän är bortom mitt förstånd, men Morgan Johansson kanske kan svara på det.

Våldtäkten är tyvärr endast en i mängden av alla våldtäkter som utlänningar begått mot tjejer i Sverige, men sätter kontexten för interpellationen. I många fall är förövarna personer som aldrig skulle välkomnats till Sverige från första början, som verkligen inte skulle fått erhålla medborgarskap och som definitivt inte skulle gått fria att kunna begå nya brott efter att redan ha dömts – inte sällan upprepade gånger.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

  1. Avser ministern att vidta åtgärder för att utvisningar ska vara på livstid?
  2. Avser ministern att vidta åtgärder för att förhindra framtida brott likt detta?
Interpellationen är inlämnad

Händelser

statustext: Interpellationen är inlämnad Inlämnad: 2020-11-20 Överlämnad: 2020-11-20 Anmäld: 2020-11-24

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.