Tillgången till specialistsjuksköterskor

Interpellation 2019/20:474 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Svensk sjukvård är kvalitetsmässigt bland världens bästa. Svensk sjukvård har varit i framkant med att ta fram nya metoder i hälso- och sjukvård vilket haft avgörande betydelse. Så långt handlar det mycket om professionernas ansvar, ett ansvar det tagit på stort allvar. Det som professionerna däremot varken har makt över eller ansvar för är utbildningssystemet. Ett utbildningssystem som kräver lång planering och framförhållning för att tillräckligt många välutbildade personer ska klara det tuffa uppdraget som specialistsjukvård är.

I samband med coronapandemin, som vi fortfarande lever under, blir det tydligt för alla hur stor betydelse den specialiserade sjukvården har för våra chanser att överleva vid en svår sjukdom.

Nu finns en stor vårdskuld framåt som kommer att kräva stora resurser om stora ingrepp ska kunna göras och avancerad sjukvård genomföras. Vi lider brist på specialistsjuksköterskor och bristen kommer inte att bli mindre.

Med anledning av ovan vill jag fråga socialministern Lena Hallengren:

 

Vilka konkreta åtgärder avser ministern att vidta för att det ska bli betydligt fler specialistsjuksköterskor i den svenska vården?

Interpellationen är inlämnad

Händelser

statustext: Interpellationen är inlämnad Inlämnad: 2020-09-03 Överlämnad: 2020-09-04 Anmäld: 2020-09-08 Svarsdatum: 2020-09-18 Sista svarsdatum: 2020-09-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)