Tillgänglighet i boendet för äldre

Interpellation 2007/08:766 av Axelsson, Christina (s)

av Axelsson, Christina (s)

den 13 maj

Interpellation

2007/08:766 Tillgänglighet i boendet för äldre

av Christina Axelsson (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Många äldre bor i dag i bostadsområden som byggdes under 1940-talet, 1950-talet och 1960-talet med lägenheter utan hiss. Även där det finns hiss förekommer ofta trappavsatser upp till hissplanet som förhindrar eller starkt försvårar för enskilda att ta sig fram till hissen. Hissen kan också vara helt underdimensionerad för att kunna ta en rullstol.

Bostadens tillgänglighet handlar även om den omgivande bostadsmiljön. Det gäller samhällsservice som social service, apotek, försäkringskassor, kollektivtrafik, post och systembolag samt kommersiell service i form av affärer och banker.

Riksdagen har tidigare beslutat att samhället ska vara tillgängligt för alla 2010. Det är ett viktigt mål också för de äldre. Men även om vi har satt upp mål har vi också konstaterat att det kommer att bli svårt att nå målet inom många områden.

Jag vill därför fråga vad statsrådet kommer att göra för att vi till 2010 verkligen ska ha ett tillgängligt samhälle för alla.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-05-13 Anmäld: 2008-05-13 Sista svarsdatum: 2008-06-03 Svar fördröjt anmält: 2008-06-03 Besvarad: 2008-06-19

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)