Trängselskatt för utländska fordon

Interpellation 2014/15:578 av Jimmy Ståhl (SD)

av Jimmy Ståhl (SD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

När trängselskatten infördes var det bara svenskregistrerade fordon som var betalningsskyldiga, vilket naturligtvis känns mycket orättvist då alla fordon får betala i andra länder som har liknande system. Glädjande besked kom när också utlandsregistrerade fordon ska innefattas av den kostnad som de svenskregistrerade fordonen har. Den 1 januari 2015 började det registreras.

Under det första kvartalet 2015 har det varit 914 724 passager gjorda av utländska fordon i Göteborg och det motsvarar 2,64 procent av den totala passagevolymen.

När det gäller betalningsbenägenheten är det 18,8 procent utländska fordonsägare som påförts tilläggsavgift för trängselskattspassager enbart för Göteborg. Av totalt 442 601 trängselskattebeslut för januari i Göteborg är 10 986 trängselskattebeslut skickade till utländska fordonsägare och 2 063 av dessa har fått beslut om tilläggsavgift.

 

Hur tänker ministern agera i de fall utländska fordonsägare inte betalar sina avgifter men fortsätter passera betalstationerna?

Hur stor andel av de utländska fordonsägarna har betalt sina fakturor?

 

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-05-07 Överlämnad: 2015-05-07 Anmäld: 2015-05-08 Sista svarsdatum: 2015-05-29 Svarsdatum: 2015-06-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)