Tullinge flygplats

Interpellation 1999/2000:293 av Wistrand, Birgitta (m)

av Wistrand, Birgitta (m)

den 13 mars

Interpellation 1999/2000:293

av Birgitta Wistrand (m) till näringsminister Björn Rosengren om Tullinge flygplats

För närvarande sker en snabb utveckling av flygtrafiken såväl inrikes som utrikes i Sverige liksom i övriga världen. Detta understryker behovet av att ha tillräcklig flygkapacitet till och från Sveriges huvudstad och Mälardalen ut i Sverige och världen.

Arlandas tredje bana står klar år 2002. År 2007 beräknas peaktiderna vara slut. Inför denna utveckling blir det därför naturligt att diskutera en ytterligare bana på Arlanda och eventuell annan kapacitet. Flygfälten i Hässle och Skavsta är då två viktiga alternativ. Dessutom anser Luftfartsverket att det behövs ett tredje flygfält även om Bromma finns kvar efter år 2011. Man har då stannat för att förespråka Hall på Södertörn. Ett skäl till detta förslag anges vara att regeringen inte ville låta Luftfartsverket utreda möjligheterna för Tullinge flygplats att bli detta alternativ. Här finns dock redan en flygplats och det vore en kapitalförstöring av stora mått att inte använda denna flygkapacitet.

1.Vad avser näringsministern göra i denna fråga?

1.Kan Tullinge inte ens räkna med att bli föremål för en utredning?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-03-14 Anmäld: 2000-03-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.