Ungdomsbrottsligheten

Interpellation 2019/20:355 av Ellen Juntti (M)

av Ellen Juntti (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Ungdomsbrottsligheten har ökat lavinartat, våldet blir grövre och grövre och gärningsmännen blir yngre och yngre.

Nyligen presenterades en rapport, som beställts av regionpolischefen Carin Götblad. Rapporten visar en skrämmande utveckling när det gäller våldsbrott där den misstänkte är ett barn under 15 år.

Det har skett en kraftig ökning av antalet anmälningar och ändå torde mörkertalet vara stort då många är rädda för att råka ut för hämnd om de gör en anmälan.

Rapporten visar att våldet är grovt; det rör sig om våld mot huvudet, sparkar, pistolhot, hot om att döda, bränd med tändare, hugg med matkniv med mera. Det yngsta barnet som misstänkts för våldsbrott var bara sju år.

Ungdomsbrottsligheten i Sverige håller på att spåra ur helt och hållet. Regeringen har blundat för denna brottslighet och inte förstått allvaret. Ett sådant exempel är att riksdagen år 2015 beslutade om ett tillkännagivande till regeringen om att återkomma med förslag om en ny påföljd: helgavskiljning/husarrest.

Det har gått fem år och regeringen har först nu presenterat ett lagförslag om detta.

I december 2019 tillsatte regeringen en utredning om en bred översyn av reglerna om utredningar mot barn som begår brott. Detta är naturligtvis bra, men borde ha gjorts långt innan läget blivit så allvarligt. Utredningen ska presentera sitt förslag i juni 2021. Därefter tar det ytterligare tid med remissrundor, lagrådsremiss med mera, vilket innebär att i bästa fall så kommer nya regler att gälla först om två år.

Ytterligare två år av grov ungdomsbrottslighet är förödande, inte minst för alla brottsoffer som får sina liv förstörda.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

  1. Vad menar ministern är de konkreta orsakerna till att ungdomsbrottsligheten har kunnat blivit så allvarlig under den tid han varit ansvarig minister?
  2. Kan ministern redogöra för på vilket sätt han har sett till brottsoffrets bästa i de åtgärder som han som minister har vidtagit?
  3. Hur avser ministern att bekämpa ungdomsbrottsligheten de närmaste två åren, innan nya lagar är på plats?
Interpellationen är återtagen

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är återtagen Överlämnad: 2020-02-20 Inlämnad: 2020-02-20 Anmäld: 2020-02-21 Sista svarsdatum: 2020-03-12 Återtagen: 2020-04-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.