Uppföljning av tillkännagivande om PCR-test

Interpellation 2021/22:184 av Maria Malmer Stenergard (M)

av Maria Malmer Stenergard (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Den 23 juni i år beslutade riksdagen om att en utlänning tvångsvis ska kunna testas, för exempelvis covid-19, för att ett beslut om avvisning eller utvisning ska kunna verkställas. Riksdagen uppmanade också regeringen att återkomma med nödvändiga lagändringar för att säkerställa att polisen ges förutsättningar att verkställa beslut om avvisning eller utvisning.

Det brådskar att få relevant lagstiftning på plats.

Det är orimligt att personer med utvisningsbeslut ska kunna skjuta upp sin utvisning genom vägran att genomföra ett coronatest.

I en tidigare ställd skriftlig fråga har jag frågat statsrådet om vilka åtgärder statsrådet vidtagit och hur tidsplanen för att få lagstiftningen på plats ser ut, men i svaret saknades såväl redovisning av vidtagna åtgärder som tidsplan.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vilka åtgärder har statsrådet och regeringen vidtagit för att få lagstiftningen på plats, och hur ser tidsplanen för det fortsatta arbetet ut?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-12-09 Överlämnad: 2021-12-10 Anmäld: 2021-12-13 Svarsdatum: 2022-01-14 Sista svarsdatum: 2022-01-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)