Upprätthållande av kollektivtrafikservice

Interpellation 2020/21:221 av Patrik Jönsson (SD)

av Patrik Jönsson (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Att ha en god tillgång till kollektivtrafik som ej är överbelastad är en förutsättning för att vi ska kunna minska smittspridningen. När pandemin började sprida sig i våras minskade kollektivtrafiken antalet avgångar. Regeringen framhöll att kollektivtrafiken skulle fortsätta som innan pandemin, för att minska smittspridningen. Konsekvensen av kollektivtrafikens fortsatt höga service blev en förlust på 1 miljard kronor i månaden.

Den 2 december blev Trafikverket klart med fördelningen av de 3 miljarder som regeringen tidigare aviserat som stöd för kollektivtrafiken till följd av inkomstbortfall på grund av pandemin. Problemet är dock att kollektivtrafikens intäktsförlust i år uppgår till närmare 7,5 miljarder, enligt Svensk Kollektivtrafik.

Om regeringen inte skjuter till ytterligare medel för att täcka upp för den förlust kollektivtrafiken gör finns det stor risk att personal som transporterat oss under hela pandemin drabbas av kommande massuppsägningar inom kollektivtrafiken.

Med tanke på att vården, som i dag har en enorm upparbetad vårdskuld på grund av prioriteringen av covid-19-patienter under pandemin, och kollektivtrafiken finansieras av samma konkurrerande budget står landets kommuner och regioner inför en svår situation. Sverigedemokraterna vill inte ställa regionerna inför valet att välja mellan patienter och kollektivtrafiken. Det är därför Sverigedemokraterna i sin höstbudget skjuter till medel till kollektivtrafiken. Dessa extra medel ger full kostnadstäckning så att kollektivtrafiken kan fortsätta ge en fullödig och god service, med full bemanning, samtidigt som patienterna får den vår de behöver.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Hur avser ministern och regeringen att agera för att bidra till att kommuner och regioner ska kunna upprätthålla sin goda samhällsservice rörande kollektivtrafiken, trots ett stort och eftersläpande underskott till följd av coronapandemins begränsningar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2020-12-04 Överlämnad: 2020-12-07 Anmäld: 2020-12-08 Sista svarsdatum: 2020-12-21 Svarsdatum: 2021-01-19

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)