Ursprungsmärkning av produkter producerade av israeliska bosättare

Interpellation 2009/10:420 av Strand, Thomas (s)

av Strand, Thomas (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:420 Ursprungsmärkning av produkter producerade av israeliska bosättare

av Thomas Strand (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Västbanken har under drygt 40 år ockuperats av Israel och trots världssamfundets protester har de illegala bosättningarna blivit fler och fler. Denna medvetna israeliska bosättningspolitik hotar allvarligt en fredsuppgörelse mellan Israel och Palestina.

Ett led i denna bosättningspolitik är att varor som produceras på ockuperad palestinsk mark av israeliska bosättare märks som israeliska varor, trots att det enligt EU:s associationsavtal med Israel ska säkerställas att produkter från israeliska bosättningar behandlas olika jämfört med produkter från Israel. Genom att detta system inte fungerar leder det till att dessa produkter åtnjuter skattelättnader i enligt med handelsavtalet mellan EU och Israel. Det betyder också att konsumenter i EU inte medvetet kan avstå från att köpa dessa produkter.

Den tidigare brittiske premiärministern Gordon Brown har krävt att EU ska agera kraftfullare i frågan och vill att det ska krävas en särskild ursprungsmärkning av produkter producerade av bosättare på den av Israel ockuperade Västbanken. Det ska vara ett system som innebär att denna ursprungsmärkning även syns i konsumentledet. Den brittiska regeringen ansåg också att andra EU-stater borde stödja deras initiativ. Agerandet är att betrakta som en stark markering mot den fortsatta expansionen av illegala bosättningar på ockuperat område.

EU-domstolen har nyligen, i ett konkret mål, slagit fast att varor från bosättningar på den ockuperade Västbanken inte får säljas tullfritt i EU som ”made in Israel”. Domstolen kräver också bättre ursprungsmärkning av israeliska varor.

Jag vill med detta som bakgrund fråga utrikesministern:

Sätter utrikesministern sin lit till att skrivningar om ursprungsmärkning i EU:s associationsavtal med Israel verkligen fungerar i praktiken?

Vad avser utrikesministern att göra för att EU ska säkerställa att produkter tillverkade av israeliska bosättare på ockuperat område ska ursprungsmärkas så att det även tydligt framgår i konsumentledet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-05-21 Anmäld: 2010-05-21 Svar fördröjt anmält: 2010-05-27 Sista svarsdatum: 2010-06-04 Besvarad: 2010-06-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.