Utbetalning av assistansersättning

Interpellation 2016/17:461 av Bengt Eliasson (L)

av Bengt Eliasson (L)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

I höstas bytte Försäkringskassan utbetalningssystem från förskottsutbetalningar till efterskottsbetalningar månadsvis för den som har rätt till personlig assistans. Det har i sig inneburit en utmaning för många assistansanordnare – framför allt de som lever som regeringen lär och har små marginaler. Omläggningen innebär ju att de behöver ligga ute med pengar för löner.

Men utmaningen har visat sig bli större än många räknat med. Försäkringskassan betalar nämligen inte i tid. Seriösa företag som har lämnat alla de underlag som de ska för kunder som har assistans beviljad får ligga ute medmiljonbelopp i flera månader. De har nu svårt att klara löneutbetalningarna till sin personal. En del har tvingats ta dyra lån, och en del riskerar att gå i konkurs.

Åsa Regnér och andra företrädare för regeringen brukar understryka att det är viktigt att assistansersättningen går till rätt saker. Det här leder i stället till att den får bekosta dyra krediter.

Jag tog upp det här problemet med statsrådet Åsa Regnér i riksdagens frågestund den 23 mars, men av hennes svar befarar jag att hon missuppfattade min fråga. Statsrådet hänvisade då till att omställningen från för- till efterskottsbetalning var känd av anordnarna; detta är sant, men det var däremot inte känt att Försäkringskassan skulle ta flera månader på sig att betala.

”Vi har gjort ett antal förändringar för att se till att medlen inte går till annat än till det som de är avsedda för. Det som du tar upp är led i detta arbete”, svarade statsrådet bland annat. Men jag har svårt att se hur man kan bekämpa fusk och felaktigheter genom att försvåra för seriösa assistansanordnare som anstränger sig för att göra rätt. 

Jag vill med anledning av detta fråga statsrådet Åsa Regnér:

 

  1. Känner statsrådet till att Försäkringskassans utbetalningar är kraftigt försenade?
  2. Vad gör statsrådet för att säkerställa att assistansanordnare får ersättning i tid, så att de kan betala ut löner till personliga assistenter?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-04-20 Överlämnad: 2017-04-20 Anmäld: 2017-04-21 Svarsdatum: 2017-05-02 Sista svarsdatum: 2017-05-05

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)