Utländska stöldligor

Interpellation 2018/19:301 av Mikael Oscarsson (KD)

av Mikael Oscarsson (KD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Polisen släppte i våras rapporten Internationella brottsnätverk inom organiserad tillgreppsbrottslighet. I den konstateras att uppskattningsvis 50 procent av alla inbrott och 90 procent av alla stölder av bilar, båtmotor och jordbruksmaskiner begås av utländska stöldligor. Stöldligorna som kommer till Sverige bedriver en mycket lukrativ verksamhet. Varje år förs stöldgods till ett värde av mellan 1 och 2 miljarder kronor ut ur Sverige. Tullen kan inte stoppa detta, då de inte har befogenhet att göra så. Riksdagen tillkännagav i samband med att M-KD-budgeten gick igenom att en lagändring krävs. Regeringen struntar i att agera, med hänvisning till ett uppdrag som ska slutredovisas först 2020. Därefter ska en utredning tillsättas och en proposition tas fram. Under tiden kör stöldligorna över gränsen.

Polisrapporten nämner problemen med att utländska stöldligor utnyttjar bilmålvakter och samordningsnummer, och tar även upp problemen med falsk folkbokföring. I dag finns det ingen gräns för hur många personer som kan folkbokföra sig på en adress och heller ingen gräns för hur många bilar som kan ägas med en samordningsnummer. Enligt polisen finns det 700 samordningsnummer med fler än 10 bilar registrerade på sig. Sammanlagt har dessa personer skulder på 99 miljoner kronor.

Ska vi komma till rätta med dessa utländska stöldligor måste vi vidta åtgärder mot detta.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

  1. Tänker regeringen stärka kontrollen av id-uppgifter från Transportstyrelsen till Skatteverket vid utländska bilköp för att stoppa bilmålvakter?
  2. Tänker regeringen begränsa antalet bilar som får registreras på ett samordningsnummer?
  3. Tänker regeringen tidsbegränsa samordningsnummer?
Interpellationen är inlämnad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är inlämnad Inlämnad: 2019-07-04 Överlämnad: 2019-07-05 Anmäld: 2019-08-29 Sista svarsdatum: 2019-09-05 Svarsdatum: 2019-09-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)