Vägen till ett fritt och demokratiskt Burma

Interpellation 2008/09:546 av Streijffert, Magdalena (s)

av Streijffert, Magdalena (s)

den 14 maj

Interpellation

2008/09:546 Vägen till ett fritt och demokratiskt Burma

av Magdalena Streijffert (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Sedan 1962 har Burma varit en diktatur. Slavarbete, tvångsförflyttningar, systematiska våldtäkter och fängslande av oppositionen är vardag för människor i dagens Burma.

Hösten 2008 demonstrerade hundratusentals människor under fredliga förhållanden för ett mer demokratiskt och fritt samhälle, många av dem munkar och nunnor. De blev brutalt nedslagna av den styrande militärdiktaturen. Omvärlden riktade dock mer uppmärksamhet åt förhållandena i landet och kraven på demokrati och mänskliga rättigheter skärptes. Tyvärr har inte mycket hänt sedan dess.

EU har nyligen förlängt de sanktioner som beslutades om under hösten 2008, men redan då var uppfattningen hos många medlemsländer, däribland Sverige, att åtgärderna skulle komma att vara ganska verkningslösa. Olika aktörer inom det internationella samfundet har också skilda uppfattningar om vilken strategi som är mest givande för att militärjuntan ska gå åt ett mer demokratiskt håll, och kritik har riktats mot att den borde vara mer samordnad. Kina, Indien och länderna inom Asean är viktiga aktörer i detta sammanhang.

Den 14 maj i år fängslades Aung San Suu Kyi efter det att en amerikan simmat över en sjö och besökt henne i det hus där hon hålls i husarrest och så har gjort i över tio år. Det är bara omkring två veckor kvar tills Suu Kyis senaste husarrest tar slut. Kritiker anser att det nya åtalet är ett sätt för de styrande generalerna att hålla henne inspärrad inför valen 2010.

Vilka åtgärder ämnar utrikesministern vidta i Sverige och inom EU för att sätta ytterligare press på militärdiktaturen i Burma att gå i en mer demokratisk riktning?

Vilka åtgärder ämnar utrikesministern vidta under det svenska ordförandeskapet för att försöka samordna det internationella samfundets strategi gentemot Burma?

Vilka åtgärder ämnar utrikesministern vidta för att sätta press på militärjuntan i Burma att släppa Aung San Suu Kyi?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-05-14 Anmäld: 2009-05-14 Sista svarsdatum: 2009-06-08 Besvarad: 2009-06-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.