Våld och hot mot blåljuspersonal

Interpellation 2016/17:271 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Redan i februari 2016 diskuterade statsrådet Anders Ygeman möjligheten att se över skyddet för blåljuspersonal. Det dröjde sedan flera månader, närmare bestämt till den 22 december 2016, innan utredningen tillsattes. För att ytterligare fördröja processen ska utredningen pågå i 1 ½ år. Om någon riktig vilja hade funnits hos regeringen att skydda blåljuspersonal så hade åtgärder vidtagits tidigare.

Det otillräckliga skyddet för blåljuspersonal är ett problem här och nu. Det är oacceptabelt att blåljuspersonal utsätts för stenkastning eller andra angrepp. Den 28 januari rapporterades att ambulanspersonal återigen attackerats och denna gång blivit utsatt för rån.

Blåljuspersonal räddar liv, och det är regeringens uppdrag att se till att de har fullgott skydd för att utföra sina arbetsuppgifter.

Frågan är varför det tog så pass lång tid att tillsätta utredningen Ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner, och varför inte en snabbutredning har tillsatts.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman följande:

Kan statsrådet redogöra för skälen till att utredningen Ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner inte tillsattes förrän i december 2016? Och av vilka skäl har inte en snabbutredning tillsatts?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2017-01-31 Överlämnad: 2017-02-01 Anmäld: 2017-02-02 Återtagen: 2017-02-14 Sista svarsdatum: 2017-02-22