Valuta för pengarna

Interpellation 2016/17:311 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Om några år väntas underskotten i de svenska kommunerna ligga på nära 50 miljarder kronor. Detta är en mycket oroande utveckling, framför allt om inget görs för att bryta denna negativa trend.

Regeringen har höjt skatten på jobb och tillväxt med hela 40 miljarder kronor sedan den tillträdde, och nu föreslås ytterligare 20 miljarder kronor i skattehöjningar. Detta slår hårt mot jobb och svensk konkurrenskraft. Regeringen fortsätter att försämra för alla jobbskapare, och många av dessa entreprenörer känner sig tvingade att flytta utomlands.

Sverige har höga skatter jämfört med andra länder, och det finns stora skillnader mellan landets kommuner i fråga om hur de hanterar sin ekonomi och hur de levererar kvalitet per satsad skattekrona.

Med anledning av ovanstående skulle jag vilja fråga statsrådet Ardalan Shekarabi följande:

  1. Vad beror kvalitetsskillnaderna mellan olika kommuner på enligt statsrådets bedömning?
  2. Avser statsrådet att vidta åtgärder för att säkerställa att redan satsade skattepengar runt om i landet tas till vara på bästa sätt?
Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2017-02-14 Överlämnad: 2017-02-14 Återtagen: 2017-02-15 Anmäld: 2017-02-15 Sista svarsdatum: 2017-03-01