vapenembargot mot Folkrepubliken Kina

Interpellation 2004/05:43 av Tolgfors, Sten (m)

av Tolgfors, Sten (m)

den 7 oktober

Interpellation 2004/05:43

av Sten Tolgfors (m) till utrikesminister Laila Freivalds om vapenembargot mot Folkrepubliken Kina

Ända sedan massakern på Himmelska fridens torg 1989 har EU-länderna upprätthållit ett vapenexportembargo gentemot Folkrepubliken Kina. Detta embargo bör kvarstå, så länge Kina kränker mänskliga fri- och rättigheter och hotar grannar militärt.

Sedan förra året vill dock Tyskland och Frankrike att embargot ska upphävas. När Kinas premiärminister besökte Europa ställdes utfästelser ut om detta. Motiven var renodlat ekonomiska @ inte säkerhetspolitiskt eller moraliskt motiverade.

Den svenska regeringen har visat sig fullt beredd att ge upp vapenexportembargot.

Ett hävande av embargot vore dock fullständigt fel signal gentemot diktaturen i Folkrepubliken Kina.

Grunden för vapenexportembargot är massakern på Himmelska fridens torg 1989 och regimens kränkningar av mänskliga fri- och rättigheter. Signalen om embargot upphävs är att EU nu skulle vara tillfreds med MR-läget i Kina @ vilket vore en absurd signal att sända!

Kina avrättar mångdubbelt fler människor än världens övriga länder gör tillsammans. Detta efter summariska och politiserade rättegångar, som ibland följs av offentliga massavrättningar på idrottsarenor.

Om regeringen framhärdar i att bidra till att vapenexportembargot släpps så sviker Sverige Asiens demokratier och bidrar de facto till att hotet mot demokratin Taiwans 23 miljoner invånare trappas upp. Kina hotar ständigt ön med utplåning och har anfallsplaner framtagna. Kina genomför en enorm konventionell och nukleär upprustning.

Att häva embargot skulle vara direkt kontraproduktivt för den utrikespolitik EU bör föra, där mänskliga fri- och rättigheter ska värnas och militära hot som påtryckningsmedel i politiska diskussioner avvisas.

Om EU lyfter vapenexportembargot mot Folkrepubliken Kina är risken stor att Ryssland släpper sina nuvarande begränsningar för export till Kina av landets mest kvalificerade vapenteknologi.

Det är av största vikt för den regionala säkerheten i Ostasien att EU inte häver embargot. Sverige bör helt motsätta sig sådana förslag.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesministern följande:

Vilka avgörande förändringar i situationen för mänskliga rättigheter i Folkrepubliken Kina menar utrikesministern skulle vara grund för att häva vapenexportembargot?

Gör utrikesministern den bedömningen att läget för mänskliga fri- och rättigheter i Kina är tillfredsställande?

Avser utrikesministern att vidta några åtgärder med anledning av den massiva konventionella och nukleära upprustning som Folkrepubliken Kina bedriver?

Hur motiverar utrikesministern att vapenexportembargot hävs gentemot ett land som återkommande hotar grannar med militärt våld?

Bedömer utrikesministern att det står i överensstämmelse med regeringens utrikespolitiska mål att hotet från Folkrepubliken Kina mot Taiwan riskerar att trappas upp genom regeringens agerande?

Är utrikesministern beredd att aktivt hindra att EU-ländernas vapenexportembargo gentemot jordens största diktatur, Folkrepubliken Kina, upphävs?

Är utrikesministern beredd att låta riksdagen avgöra huruvida Sverige ska acceptera ett hävande av vapenexportembargot gentemot Folkrepubliken Kina?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2004-10-07 Anmäld: 2004-10-12 Svar fördröjt anmält: 2004-10-19 Sista svarsdatum: 2004-10-22 Besvarad: 2004-10-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.