Vårdköerna

Interpellation 2017/18:404 av Niklas Wykman (M)

av Niklas Wykman (M)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Svensk sjukvård håller hög kvalitet, men vårdköerna är bland de längsta i Europa. Sedan år 2014 har köerna fördubblats, detta trots den gynnsamma konjunkturen. Ansvaret faller ytterst på de socialdemokratiska landsting som saknar kontroll över ekonomi och effektivitet. Regeringen och socialminister Annika Strandhäll har valt att låta människor stå i sjukvårdsköer genom att ta bort de reformer som ökade tillgången på vård.

Sämst tillgänglighet till vård är det i landsting där Socialdemokraterna styr. I Västerbottens län får endast ca 60 procent av invånarna sin operation/åtgärd inom garantitiden på 90 dagar. Det är sämst i hela landet. Annika Strandhäll är troligen den politiker som genom sitt agerande förnekat flest människor vård i modern svensk historia. Annika Strandhäll släpper också igenom Socialdemokraternas vanstyre av vården, till exempel stänger Västernorrlands läns landsting BB och i stället hålls det kurser i hur man föder barn i bilen.

Stockholms läns landsting har de kortaste vårdköerna i Sverige. I 93 procent av fallen kan läkarbesök i primärvård ges inom sju dagar. Det är den högsta siffran bland landstingen i Sverige. Även när det handlar om att ge ett första besök i specialiserad vård inom 90 dagar placerar sig Stockholms läns landsting bäst.  Man klarar detta i 94 procent av fallen, att jämföra med 81 procent av fallen i övriga Sverige. Många ställer sig frågan varför Annika Strandhäll framhärdar i försvaret av att människor ska stå i långa sjukvårdsköer.

Utan tvekan finns det problem i vården runt om i hela landet, lika tydligt är det att problemen är som störst i de landsting där Annika Strandhäll har som mest att säga till om. En saklig bedömning ger vid hand att Annika Strandhälls ministerskap är krisartat. I stället för att ta tag i de problem Annika Strandhäll har skapat och som finns i den svenska vården missbrukar regeringen utredningsinstrumentet för partipolitik genom att avdela statens utredningsresurser för att speciellt granska ett sjukhus i Stockholms läns landsting. Det är för var och en uppenbart att detta bara handlar om socialdemokratisk partitaktik.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:

 

  1. Vilken av vårdkriserna i de socialdemokratiskt styrda landstingen anser ministern vara mest akut att lösa??
  2. När ämnar ministern tillsätta en kriskommission som ser över sjukvården i hela Sverige?
Interpellationen är återtagen

Händelser

Fördröjd Överlämnad: 2018-02-28 Inlämnad: 2018-02-28 Anmäld: 2018-03-01 Sista svarsdatum: 2018-03-14 Återtagen: 2018-03-22