Vargpopulationen

Interpellation 2021/22:266 av John Widegren (M)

av John Widegren (M)

till Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

 

Riksdagen har sedan tidigare fastslagit hur stor den svenska populationen av varg ska vara. Enligt beslutet ska vargstammen begränsas till 170–270 individer.

När regeringens proposition 2012/13:191 En hållbar rovdjurspolitik behandlades i riksdagen togs även flera till ovannämnt område relaterade riksdagsbeslut.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anna-Caren Sätherberg:

 

  1. Ställer sig statsrådet bakom målet om en vargstam på 170–270 individer?
  2. Vad kommer statsrådet att göra för att verkställa besluten som togs utifrån regeringens proposition 2012/13:191 En hållbar rovdjurspolitik?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2022-01-13 Överlämnad: 2022-01-13 Anmäld: 2022-01-14 Sista svarsdatum: 2022-01-27 Svarsdatum: 2022-02-01

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)