Vattenfall och handel med diktaturer

Interpellation 2005/06:327 av Bill, Per (m)

av Bill, Per (m)

den 28 mars

Interpellation 2005/06:327 av Per Bill (m) till näringsminister Thomas Östros (s)

Vattenfall och handel med diktaturer

Det bästa sättet att sprida demokrati till länder som inte har det är frihandel. Motsatsen @ handelsembargon, tullar och bojkotter @ är trubbiga vapen som drabbar befolkningen hårt. Med handel ökar kontakterna över gränserna och öppenheten ökar. Den globalisering vi ser i dag sprider demokrati och välstånd till alltfler människor. Samtidigt måste aktörerna på den fria marknaden ha koll på hur mänskliga rättigheter efterlevs. Det har 56% av de privata storföretagen enligt Amnesty International.

Samtidigt som tusentals människor protesterar i Minsk mot det odemokratiska valet i Vitryssland har det uppdagats att statliga Vattenfall köper torv uteslutande från Vitryssland. Torven kommer från statliga bolag som kontrolleras av diktatorn Aleksandr Lukasjenko. För en vecka sedan fick vi veta att Vattenfall även köper uran från statliga bolag i diktaturen Uzbekistan. Agerandet är högst tvivelaktigt.

Det är helt lagligt för Vattenfall att handla med Vitryssland och Uzbekistan. Men frågan är hur lämpligt det är. De inkomster Lukasjenko får från sina bolag kan han använda till att förtycka och kränka sitt folk.

Vattenfall är ett statligt bolag vilket innebär att när Vattenfall köper torv från vitryska staten eller uran från den uzbekiska är det den svenska staten som gör det. Det är förvisso lagligt, men vilka signaler sänder Sverige till dem som demonstrerar för demokrati på Oktobertorget i Minsk?

Vilka avvägningar gör näringsministern när det gäller svenska statliga bolags handel med regimkontrollerade bolag i länder med stort underskott av mänskliga rättigheter?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-03-28 Anmäld: 2006-03-28 Svar fördröjt anmält: 2006-04-06 Besvarad: 2006-05-02

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)