Visitationszoner och förtroendet för polisen

Interpellation 2022/23:25 av Mattias Vepsä (S)

av Mattias Vepsä (S)

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

 

Regeringen vill bekämpa den grova organiserade kriminaliteten och trycka tillbaka gängbrottsligheten.

Bara i år har över 50 personer, många gånger väldigt unga, dött i skjutningar runt om i landet.

Vi är helt överens om att samhället måste ta tillbaka kontrollen, och i flera delar bygger nu den högerkonservativa regeringen vidare på förslag och åtgärder som den socialdemokratiska regeringen initierade. Jag vänder mig däremot mot delarna som nu hotar integriteten och rättssäkerheten och som på sikt kan underminera förtroendet för polisen i just de mest drabbade områdena i våra städer.

I kampen mot det besinningslösa våldet ska vi se till att gängen inte har tillgång till vapen och att det finns poliser närvarande i hela landet. Det måste satsas på utredningsresurser för att snabbare lagföra brottslingar och klara upp fler skjutningar.

Det är också avgörande att skapa trygghet i de eftersatta områdena, där den absoluta majoriteten av skjutningarna begås, genom att arbeta tillsammans med de boende så att poliserna får en starkare lokal förankring. Så ökar tilltron till myndigheten, och så kan tystnadskultur brytas.

Regeringen avser nu att införa visitationszoner. Detta är en åtgärd som nu flera poliser själva varnar för. Den lyfts i debatten fram som en viktig del av Danmarks paket mot gängbrottslighet, men samtidigt saknas utvärdering. Den danska polischefen Torben Svarrer säger till DN att man måste vara varsam och att ”man kroppsvisiterar till exempel inte en människa offentligt om det är möjligt att göra det bakom en häck”. Att tillåta polisen att utan brottsmisstanke visitera vem som helst när som helst hotar alltså såväl integriteten som rättssäkerheten.

Kriminologen David Sausdal varnar i DN för att visitationszoner kan komma att få en helt motsatt effekt än den justitieministern hoppas på, nämligen att fler kommer att tappa förtroendet för polisen i ett läge då vi måste göra allt vi kan för att tillsammans brett förhindra den grova brottsligheten och att fler dör i skjutningar. 

Jag vill därför fråga justitieminister Gunnar Strömmer: 

 

Hur ser ministern på riskerna med förslagen om visitationszoner, och hur kommer ministern och regeringen att se till att samhället inte ytterligare skärper motsättningarna med risk för ökad otrygghet och ökat våld?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-11-07 Överlämnad: 2022-11-08 Anmäld: 2022-11-09 Svarsdatum: 2022-11-22 Sista svarsdatum: 2022-11-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)