Alkobommar vid alla hamnar och gränsstationer

Interpellation 2014/15:216 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

I genomsnitt är en bilist av 500 rattfull. Det motsvarar ca 0,2 procent av trafiken, och 19 procent av dödsolyckorna är alkoholrelaterade. Rattfylleri är vanligare vid hamnar jämfört med trafiken i övrigt och därför bör arbetet med att stoppa rattfulla förare vid hamnar intensifieras för att på så sätt rädda liv.

År 2013 genomförde MHF, Kustbevakningen, polisen, Tullverket, Trafikverket och Servotek ett försöksprojekt med alkobommar i Göteborg. Året efter landsattes ett nytt försöksprojekt med alkobommar i Stockholms frihamn för att testa på högre trafikvolymer samt fler filer.

Resultaten från frihamnen visar att 1,27 procent av de kontrollerade förarna har rapporterats med misstanke om rattfylleri. Det kan jämföras med Trafikverkets skattning där man beräknar att totalt 0,23 procent kör rattfulla. Det innebär att rattfyllerifrekvensen kan vara tre fyra gånger så hög i Stockholms frihamn än den svenska vägtrafiken i stort.

Förutom att man kommer åt fler rattfulla förare visar försöken på en tydlig trend bland den yrkesmässiga trafiken: antalet onyktra yrkesförare har minskat markant. Alkobommarna har alltså även en avskräckande effekt.

 

Jag undrar vilka åtgärder statsrådet Anders Ygeman ämnar vidta för att minska rattfulla förare vid våra hamnar och hur statsrådet ämnar bidra till att på permanent basis införa alkobommar vid alla våra hamnar och gränsstationer.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-01-22 Överlämnad: 2015-01-22 Anmäld: 2015-01-27 Svarsdatum: 2015-02-03 Sista svarsdatum: 2015-02-05

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.