Avvikande personnummer

Interpellation 2018/19:296 av Angelica Lundberg (SD)

av Angelica Lundberg (SD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Antalet unika personnummer som Skatteverket har att fördela är begränsat. Sveriges nu gällande system med en tredje siffra som könsbestämmande och en fjärde som kontrollsiffra innebär att det för varje dag finns ca 540 personnummer tillgängliga, ca 270 för män och ca 270 för kvinnor. Redan år 2007 larmade Skatteverket om att personnumren för vissa datum var på väg att ta slut. Regeringen tillsatte då en utredning som konstaterade att personnummersystemet måste innehålla stora marginaler för att klara en omfattande invandring. Den dåvarande regeringen drev igenom ett förslag om att ge Skatteverket en möjlighet att, då det saknas födelsenummer att tilldela för en viss födelsetid, i stället ange dagen med en födelsedagen närliggande dag i samma månad vid fastställande av personnummer.

Följden av förslaget förväntades bli att endast några få personer skulle få ett personnummer som inte stämde med deras födelsedag och att det aldrig skulle beröra personer yngre än 30 år. Detta visade sig vara felaktigt. Regeringen poängterade särskilt vikten av att ha en korrekt födelsedag i personnumret för framför allt barn. Men i dagsläget har så många som 20 000 personer ett felaktigt personnummer. Av dessa är nästan 3 500 personer barn och hela 10 000 personer är under 30 år.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vad avser ministern att göra för att minska risken för att personnumren tar slut, och hur vill man förhindra att fler får ett personnummer som inte stämmer med deras födelsedatum?

Interpellationen är inlämnad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-06-19 Överlämnad: 2019-06-19 Anmäld: 2019-06-24 Sista svarsdatum: 2019-08-29 Svarsdatum: 2019-09-24

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)