Bromma flygplats och Sundsvallsregionen

Interpellation 2014/15:35 av Lena Asplund (M)

av Lena Asplund (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Stockholms stad har aviserat att de har för avsikt att lägga ned Bromma flygplats.

Bromma flygplats är inte en flygplats för Stockholms stad utan en flygplats som stora delar av Sverige är beroende av.

Arlanda har inte kapacitet att ta emot alla flyglinjer som i dag går till Bromma, och kommunikationen mellan Stockholm och övriga landet skulle påverkas mycket negativt vid en nedläggning av Bromma flygplats.

Bromma är också ett nav för vidare transporter till andra regionala och ibland även Europeiska flygplatser.

 Sundsvallsregionen har många företag och statliga myndigheter där det finns ett behov av att snabbt och lätt kunna ta sig mellan Stockholm och Sundsvall på dagsresor. Att då inte kunna flyga till Bromma skulle inverka direkt negativt på näringslivet och slå mot tillväxten.

 Mot denna bakgrund är min fråga till statsrådet Anna Johansson:

Vad avser statsrådet att göra för att säkerställa att Bromma flygplats finns kvar som hela Sveriges flygplats?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-10-15 Överlämnad: 2014-10-16 Anmäld: 2014-10-21 Sista svarsdatum: 2014-11-06 Svarsdatum: 2014-11-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (25 anföranden)