Bromma flygplats

Interpellation 2014/15:36 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

till Statsminister Stefan Löfven (S)

 

Den nya politiska ledningen i Stockholms stad vill lägga ned Bromma flygplats senast 2022.

Bromma flygplats är  en fråga av betydelse inte enbart för Stockholm. Tvärtom, flygplatsen är viktig kanske främst för de regionala flygplatser runt om i landet som via Bromma har en bra förbindelse med huvudstaden.

Om Bromma stängs innebär det ett dråpslag mot stora delar av landet. Från exempelvis Ängelholm-Helsingborgs flygplats går i dag 50 procent av resorna till Bromma, och utan det underlaget riskeras hela flygplatsens existens. Förhållandena är likartade på andra håll.

De lokala flygplatserna och deras förbindelser med Bromma är en viktig grundförutsättning för möjligheterna att driva företag ute i landet. En stängning av Bromma hotar därmed både jobb och tillväxt.

Ett beslut om en stängning av flygplatsen kan dock inte fattas av Stockholms stad utan måste fattas av regeringen.

Stefan Löfven har i valrörelsen lovat att Socialdemokraterna inte ska stänga Bromma flygplats.

Mina frågor till statsminister Stefan Löfven är:

Tänker statsministern stå fast vid vallöftet att inte stänga Bromma flygplats?

Vilka effekter på jobb och tillväxt bedömer regeringen att en stängning av Bromma skulle få?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-10-15 Överlämnad: 2014-10-16 Anmäld: 2014-10-21 Sista svarsdatum: 2014-11-06 Svarsdatum: 2014-11-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (25 anföranden)