Bromma flygplats

Interpellation 2014/15:74 av Tina Ghasemi (M)

av Tina Ghasemi (M)

till Statsminister Stefan Löfven (S)

 

Nya moderaterna värnar ett öppet och konkurrenskraftigt Sverige med en välfungerande infrastruktur. Flygtrafik och flygplatser spelar en central roll för att ta sig runt i landet samt till och från Sverige. Det ska vara enkelt för människor och företag att kunna ta sig till jobb, vänner, kunder och affärspartner.

Bromma är Sveriges tredje största flygplats räknat i antalet passagerare. Majoriteten av flygresenärerna, 55–60 procent, pendlade till Stockholm och tillbaka till någon stad eller ort ute i landet.

Därför ser vi med stor oro på att den nya majoriteten i Stockholms stad – Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ – har kommit överens om att den vill avveckla Bromma flygplats. Detta trots att statsministern tidigare sagt att det långsiktiga avtal som finns med Bromma flygplats inte ska brytas.

Sverige behöver fler i arbete, inte färre. Genom att göra det dyrare att anställa, höja skatter och försämra tillgängligheten hotas jobben. En rapport från Stockholms Handelskammare konstaterar att en stängning av Bromma flygplats hotar minst 24 000 jobb – inte bara i Stockholm utan i hela landet.

Nya moderaterna vill ha rimliga villkor för resande inom och utom landet. Mer tillgänglighet och större öppenhet ger fler jobb. Därför vill vi ha kvar Bromma flygplats.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga statsministern följande:

Vilka bedömningar har statsministern gjort när det gäller konsekvenserna för jobben om Bromma flygplats stängs ned?

Vilka åtgärder avser statsministern att vidta för att kompensera alla dem som använder Bromma flygplats för arbetspendling?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-10-23 Överlämnad: 2014-10-27 Anmäld: 2014-11-04 Svarsdatum: 2014-11-13 Sista svarsdatum: 2014-11-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.