Byggandet av Sydostlänken

Interpellation 2017/18:217 av Annicka Engblom (M)

av Annicka Engblom (M)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Djuphamnen i Karlshamn är en av de snabbast växande hamnarna i landet. Hamnen har ett strategiskt bra läge för snabba och miljövänliga järnvägstransporter tack vare dess närhet till Baltikum med stor exportpotential.

För att underlätta för transporter till och från Karlshamn behöver dock den så kallade Sydostlänken byggas. Jag har tidigare frågat statsrådet Tomas Eneroth om regeringen avser att infria vallöftet från Socialdemokraterna och ge Trafikverket i uppdrag att lägga till Sydostlänken i Trafikverkets plan över prioriterade projekt. Svaret jag då fick från statsrådet var att vissa satsningar på sträckan mellan Älmhult och Olofström ingår i Trafikverkets förslag till ny nationell transportplan för perioden 2018–2029.

Detta är givetvis ett steg i rätt riktning men byggandet av Sydostlänken omfattar inte bara en upprustning av sträckan mellan Älmhult och Olofström. Det krävs också en förlängning av järnvägen från Olofström till Blekinge kustbana och Karlshamn.

Inför valrörelsen 2014 lovade dåvarande trafikpolitisk talesperson Anders Ygeman att Socialdemokraterna skulle skjuta till pengar och att Sydostlänken skulle byggas. Det kan konstateras att detta vallöfte alltså fortfarande inte har uppfyllts.

Vidare råder det osäkerhet kring finansieringen av Sydostlänken då den till stor del skulle finansieras av införandet av vägslitageavgifter, ett förslag som regeringen på grund av stor kritik nu har tvingats dra tillbaka.

Med bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

  1. Avser statsrådet att infria vallöftet från Socialdemokraterna och ge Trafikverket i uppdrag att lägga till Sydostlänken i Trafikverkets plan över prioriterade projekt?
  2. Om statsrådet avser att infria vallöftet och bygga Sydostlänken, hur kommer detta att finansieras?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-11-23 Överlämnad: 2017-11-24 Anmäld: 2017-11-28 Sista svarsdatum: 2017-12-08 Svarsdatum: 2017-12-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)