Den ojämlika vuxenutbildningen

Interpellation 2012/13:72 av Svantorp, Gunilla (S)

av Svantorp, Gunilla (S)

den 26 oktober

Interpellation

2012/13:72 Den ojämlika vuxenutbildningen

av Gunilla Svantorp (S)

till statsrådet Nyamko Sabuni (FP)

Alldeles nyss kunde vi i Lärarnas tidnings nätupplaga (den 25 oktober 2012) läsa ett reportage om hur mycket Sveriges olika kommuner lägger på vuxenutbildning, och dag efter dag nås vi av larmrapporter som säger att köerna av avhoppade ungdomar från gymnasiet och vuxna personer med bristfällig utbildning bara ökar.

I reportaget från Lärarnas tidning kan man se att de välmående kommunerna med god ekonomi satsar mer på vuxenutbildning, och forskar man lite mer i frågan kan man se att dessa erbjuder utbildning till fler än de prioriterade målgrupperna, medan läget är tvärtom i de kommuner som kämpar med utflyttning och alltså har en lägre skattekraft.

Just nu drabbas dessutom Sverige stort av varsel på många olika orter där många av de anställda har jobbat i många år och följaktligen kan ha låg formell utbildningsnivå och ett behov av att ställa om sin utbildning.

Jag undrar därför om statsrådet har några planer på att förändra inriktningen på vuxenutbildningen och tillskjuta mer medel till vuxenutbildningen i form av riktat statsbidrag, möjligt att söka för de orter där utbildningsnivån är låg och där arbetslösheten är hög.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Anmäld: 2012-10-26 Inlämnad: 2012-10-26 Besvarad: 2012-11-13 Sista svarsdatum: 2012-11-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.