Den svenska coronastrategin

Interpellation 2020/21:284 av Mikael Strandman (SD)

av Mikael Strandman (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Den svenska coronastrategin, som regeringen ytterst ansvarar för, bygger på individuellt ansvarstagande och folkvett. Beslutsfattarnas kommunikation och rekommendationer är en bärande del för att nå goda resultat. För att en sådan strategi ska fungera är det av yttersta vikt att regeringen och myndighetschefer själv föregår med gott exempel.

I sitt tal till nationen i slutet av november 2020 yttrade statsministern bland annat följande:

”Under hösten har för många slarvat med att följa råd och rekommendationer.

Men nu ser vi hur folk börjar ta ansvar igen. Hur resandet minskar och hemmajobbandet ökar.

Fortsätt så – och håll ut.

Men alla måste göra mer.

Det är på dig och mig det beror.

Så:
Håll dig uppdaterad om vilka råd och rekommendationer som gäller där du befinner dig.
Träffa bara människor som du bor med. 
Om du bor ensam, välj en eller högst två vänner att umgås med. Men fortsätt hålla avstånd.
Stanna hemma vid minsta symtom. 
Tvätta händerna ofta och noggrant. 
Och du som arbetsgivare: Om det går, möjliggör för dina anställda att jobba hemifrån.

Alla saker som du skulle vilja göra, men inte är nödvändiga: 
Ställ in. Boka av. Skjut upp.

Det dröjer tills vi är igenom det här. Och till dess är det här den nya normen för hela samhället, för hela Sverige.”

samt

”Till dig som eventuellt känner att det här inte angår dig vill jag säga detta:

Även du som blir lindrigt sjuk kan smitta andra. På restaurangen, på jobbet, under hemmamiddagen, på bussen eller i butiken.

En främling du smittar kan bli väldigt sjuk.
En vän du smittar kan behöva vård.
En mor- eller farförälder du smittar kan komma att dö.

Det är för de människorna du ska göra uppoffringar. Det är för de människorna du måste visa beslutsamhet, självdisciplin och ansvarskänsla.”

I medierna framkommer det nu, den 30 december 2020, att flera av statsråden och även statsministern själv agerat stick i stäv med de uppmaningar och vädjanden som statsministern uttryckt i sitt tal till nationen. Medlemmar i regeringen och MSB:s generaldirektör har flugit på semesterresor utomlands, åkt på skidsemester till Sälen eller besökt butiker, köpcenter och gallerior vid ett flertal tillfällen under december månad.

Risken är nu stor att detta beteende undergräver förtroendet för den svenska strategin med mycket eget ansvarstagande. Om inte ens ministrar och generaldirektörer själva följer sina egna uppmaningar och vädjanden finns det en påtaglig risk för att strategin med eget ansvarstagande inte kommer att fungera så som tidigare.

Med tanke på det som nu uppdagats vill jag ställa följande fråga till socialminister Lena Hallengren:

 

Kommer den svenska coronastrategin, som hittills byggt till stor del på individuellt ansvarstagande, nu att gå i en annan, mer bestämmande inriktning i och med de utökade befogenheter den nya covid-19-lagen förväntas ge?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-01-04 Överlämnad: 2021-01-05 Anmäld: 2021-01-07 Svarsdatum: 2021-01-21 Sista svarsdatum: 2021-01-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)