Ekonomisk utsatthet och ökad ojämlikhet

Interpellation 2013/14:506 av Eva-Lena Jansson (S)

av Eva-Lena Jansson (S)

till Finansminister Anders Borg (M)

 

I en rapport från Akademikerförbundet SSR kan man läsa hur det skett en dramatisk förändring av de svenska trygghetssystemen. I dag kan ingen få ut mer än 10 472 kronor i månaden efter skatt från arbetslöshetsförsäkringen. Det motsvarar en bruttolön på ca 15 000 kronor i månaden, vilket är långt under ingångslönen för nästan alla jobb.

I rapporten redovisas att ca 115 000 personer som får försörjningsstöd är arbetslösa. Dessutom tillkommer ca 15 000 personer med arbete som är beroende av försörjningsstöd då lönen inte räcker till. Utöver dessa finns ca 35 000 sjukskrivna med läkarintyg, men som inte får sjukersättning, som inte får tillräckligt eller som väntar på sjukpenning eller sjuk- och aktivitetsersättning.

Försörjningsstöd, som är tänkt som samhällets yttersta skyddsnät, har nu blivit den ersättning som många arbetslösa och sjuka tvingas leva på – detta i stället för en rimlig a-kassa eller sjukpenning/sjukersättning. Regeringens finanspolitik har under åtta års tid varit helt inriktad på skattesänkningar, något som finansierats genom försämrade trygghetssystem. Detta har lett till att allt fler hushåll i dag tvingas söka försörjningsstöd.

Min fråga till finansministern är följande:

Är finansministern beredd att vidta några nya åtgärder i finanspolitiken för att öka jämlikheten i Sverige?

Är finansministern beredd att vidta åtgärder i finanspolitiken för att de inkomstbaserade trygghetssystemen ska kunna garantera en rimlig inkomst vid sjukdom eller arbetslöshet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Överlämnad: 2014-05-28 Inlämnad: 2014-05-28 Anmäld: 2014-06-02 Sista svarsdatum: 2014-06-13 Besvarad: 2014-06-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (15 anföranden)