En ny könstillhörighetslag

Interpellation 2021/22:305 av Emma Hult (MP)

av Emma Hult (MP)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Nyligen ställde Barbro Westerholm (L) en skriftlig fråga (2021/22:759) till socialminister Lena Hallengren enligt följande: “När är en proposition om ändring i lagen om könstillhörighet i folkbokföringen och den lag om kirurgiska ingrepp i könsorganen som aviserats att förvänta, och vilka är skälen till fördröjningen?” Svaret från statsrådet var inte enligt mig tillräckligt.

I svaret på Westerholms fråga anger statsrådet följande: “Det är en omfattande produkt och remissvaren behöver noga analyseras.” Det är däremot något jag förväntar mig att regeringen gör i alla frågor och inte ett svar på varför den här produkten verkar dröja.

En ny modern könstillhörighetslag har livsavgörande betydelse för de personer som berörs. Så sent som i regeringsförklaringen den 14 september 2021 lovade dåvarande statsminister Stefan Löfven att en ny lag skulle komma på plats innan nästa val. Vi var många som då drog en lättnadens suck.

Men nu växer oron igen; varför finns inte förslagen med på regeringens propositionsförteckning över vilka nya lagar den socialdemokratiska regeringen avser att genomföra den här mandatperioden? En socialdemokratisk statsminister lovade ju detta så sent som i september 2021.

En ny modern könstillhörighetslag är ett viktigt steg för att stärka transpersoners rättigheter och något som Miljöpartiet har drivit på under lång tid. Den måste komma på plats så snart som möjligt.

Vi vet att den psykiska ohälsan och dess fruktansvärda konsekvenser är särskilt hög bland transpersoner. Att få sin könsidentitet sedd och bekräftad har identifierats som en viktig skyddsfaktor mot psykisk ohälsa, enligt en studie från Folkhälsomyndigheten. Detta bekräftas även av liknande studier i andra länder. Lagförslagen, som lades fram när Miljöpartiet var med i regeringen, handlar om att underlätta vad som bokstavligen kan beskrivas som livs­avgörande skeenden för transpersoner – utdragna processer som ofta innebär att livet sätts på paus och medför ett stort lidande under lång tid. För Miljöpartiet har det därför varit mycket angeläget att lagen ska vara på plats innan mandatperiodens slut. Om lagen nu blir försenad kommer det att leda till förlängt lidande för många transpersoner i Sverige.

I grund och botten är en ny könstillhörighetslagen en mycket efterlängtad frihetsreform för transpersoner.

Ärendet är nu ute på remiss, och efter att remisstiden avslutats förväntar jag mig att regeringen prioriterar att ta fram en LRR men också en proposition innan den här mandatperioden är slut. Eller ska det här tolkas som en sänkt ambition från den nya enpartiregeringen, ett resultat av att Miljöpartiet lämnade regeringen och att regeringens ambition om att förverkliga denna livsviktiga lagstiftningsförändring därmed sjönk?

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

  1. Kommer ministern att stå fast vid det som den tidigare socialdemokratiska statsministern Stefan Löfven lovat?
  2. Om ja, när kommer lagstiftningsförslagen?
  3. Om nej, vad är ministerns svar till de transpersoner som kommer att fortsätta fara illa av den nuvarande lagstiftningen?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-01-28 Överlämnad: 2022-01-28 Anmäld: 2022-02-01 Svarsdatum: 2022-02-15 Sista svarsdatum: 2022-02-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)