Habiliteringsersättning i alla kommuner

Interpellation 2019/20:125 av Ulla Andersson (V)

av Ulla Andersson (V)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

I dag är det enbart fyra av landets kommuner som inte betalar ut så kallad habiliteringsersättning till intellektuellt funktionsnedsatta för deras arbete. Ludvika, Aneby, Ödeshög och Nordanstig är de fyra kommuner som inte gör detta.

Det statsbidrag som Vänsterpartiet fick igenom förra mandatperioden har alltså haft effekt, men trots att kommunerna får betalt för att införa ersättningen så vägrar fortfarande fyra kommuner att göra det. Ett ovärdigt och respektlöst synsätt då kommunen förväntar sig att individerna ska gå till sitt arbete utan att få ersättning för det. Daglig verksamhet är en viktig sysselsättning och ger ett värde såväl i att vara behövd som att finnas i ett sammanhang och kunna tjäna sina egna pengar.

Habiliteringsersättningens storlek varierar kraftigt över landet liksom kvaliteten på den dagliga verksamheten, men ett grundläggande krav borde ändå vara att ersättning betalas ut.

Därför vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

  1. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att de fyra kommunerna ska införa habiliteringsersättning?
  2. Hur långt har lagstiftningsprocessen kommit för att göra habiliteringsersättningen obligatorisk i kommunerna?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-11-13 Överlämnad: 2019-11-13 Anmäld: 2019-11-14 Sista svarsdatum: 2019-11-27 Svarsdatum: 2019-12-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)