Höjda kursavgifter för ordningsvakter

Interpellation 2019/20:278 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Polisbristen i Sverige är närmast akut. Att anlita ordningsvakter har då varit en lösning för att skapa trygghet och säkerhet. I mars höjer Polismyndigheten kursavgifterna för ordningsvakter. Beslutet om höjningar skapar oro inför framtiden, där landsbygden kan drabbas hårt. Efter höjningen kommer grundutbildningen, som fram tills nu kostat 7 780 kronor, att kosta 22 875 kronor. Dessutom ökar avgiften för den obligatoriska fortbildningen av ordningsvakter från 1 700 kronor till 8 000 kronor och arenautbildningen från 2 000 kronor till 11 250 kronor.

I Jämtland är det många som arbetar extra som ordningsvakter på frilansbasis, och med höjda kursavgifter blir det svårt att få ekonomin att gå ihop. Efter att avgiftshöjningen blev känd överväger många timanställda ordningsvakter att sluta. För att täcka upp för de förhöjda utbildningskostnaderna kan det bli aktuellt att höja timarvodet, vilket i sin tur med största sannolikhet påverkar biljettpriser, idrottsanläggningar, restauranger med mera. Det kan få stora konsekvenser i glesbygden.

Poliser i yttre tjänst kommer att få mer arbete om antalet ordningsvakter på orter i glesbygden sjunker. Till ställen det tar lång tid för polisen att åka finns nu ordningsvakter, men om antalet ordningsvakter minskar måste polisen själv åka ut och vara på de ställena.

Det behövs snarare fler ordningsvakter än färre i den orostid som råder just nu. I ett sådant läge är det obegripligt att kursavgifterna höjs. Det bör ligga i regeringens intresse att förbättra snarare än att försämra villkoren för ordningsvakter.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg: 

 

  1. Har statsrådet och myndigheten haft en dialog inför den kraftiga avgiftshöjningen?
  2. Vad är statsrådets analys av avgiftshöjningens konsekvenser på möjligheten att utbilda fler ordningsvakter, och vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att inte regeringens myndighet höjer avgifterna så kraftfullt?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-01-22 Överlämnad: 2020-01-22 Anmäld: 2020-01-23 Svarsdatum: 2020-01-31 Sista svarsdatum: 2020-02-05

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (12 anföranden)