Hyresgästerna i stadsomvandlingen i Kiruna och Gällivare

Interpellation 2015/16:237 av Nooshi Dadgostar (V)

av Nooshi Dadgostar (V)

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

Det pågår just nu en stadsomvandling i Kiruna och Gällivare kommuner på grund av statens gruvdrift. Detta kommer att få långtgående konsekvenser för många kommuninvånare som kommer att behöva flytta. Ett problem som nu har uppstått är att hyresgästerna riskerar att få betydligt högre boendekostnader i sina nya boenden efter flytten.

Fastighetsägarna på orterna har fått ett mycket generöst erbjudande från LKAB. Antingen kan de lösa in sina fastigheter till 1,25 gånger marknadsvärdet eller så får de en helt ny ersättningsfastighet. Hyresvärdar och villaägare kommer alltså att få en högre standard på sina tillgångar och en sänkning av sina driftskostnader (nya fastigheter är mer energieffektiva). Hyresgästerna kan däremot bli tvungna att betala nyproduktionshyror som ligger långt över de gamla hyrorna.

Enligt uttalanden i massmedierna tänker LKAB enbart erbjuda en så kallad trappning av hyran under fem år. Det innebär att den nya, högre hyresnivån fasas in successivt. Hyresgästen betalar första året hyra på den tidigare hyresnivån, men sedan höjs hyran successivt så att den nya hyran är infasad efter fem år. Detta innebär alltså att hyresgästerna under fem år får en allt lägre disponibel inkomst när kostnaden för boendet är borträknad. Hyresgästerna drabbas därmed av ekonomisk skada, vilket inte gäller för boende i andra boendeformer.

Jag vill därför fråga:

 

Vad avser statsrådet Mehmet Kaplan att göra för att säkerställa att hyresgästerna inte kommer att lida ekonomisk skada av flytten i samband med stadsomvandlingen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-11-30 Överlämnad: 2015-12-01 Anmäld: 2015-12-02 Sista svarsdatum: 2015-12-15 Svarsdatum: 2016-01-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)