Klädskattens effekter

Interpellation 2020/21:266 av Anne Oskarsson (SD)

av Anne Oskarsson (SD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Det är känt att regeringen driver på tydligt för att implementera en grön skatteväxling i ekonomin. Det är också uppenbart att den syftar till att människor ska välja bort saker som anses vara miljöskadliga och välja saker som anses bringa någonting som bedöms vara av godo i ekonomin. Man har hävdat ett behov av sänkta inkomstskatter ställt emot skattehöjningar på sådant som anses bidra till miljöförstöring, och detta har gjorts på bred front vad gäller skattehöjningarna.

Det som däremot inte står klart är huruvida regeringen har gjort en konsekvensanalys av den gröna skatteväxlingen. Den bristen tycks vara genomgående för flera av de skattehöjningar man valt att gå fram med. Det framgår inte tydligt hur man ser på skatteförändringarnas inverkan på olika grupper i samhället.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Hur ser ministern på klädskattens samhällsekonomiska effekter, specifikt de av socioekonomisk karaktär och de som påverkar jämställdheten, och vidtar ministern några åtgärder inom sitt ansvarsområde i regeringen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2020-12-17 Överlämnad: 2020-12-17 Anmäld: 2020-12-18 Sista svarsdatum: 2021-01-15 Svarsdatum: 2021-01-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)