Kriminell användning av samordningsnummer

Interpellation 2019/20:176 av Mikael Oscarsson (KD)

av Mikael Oscarsson (KD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I Svenska Dagbladet den 4 november 2019 vittnas om hur utländska medborgare missbrukar Skatteverkets tillfälliga personnummer, så kallade samordningsnummer, för att begå brott eller illegalt få tillgång till svensk välfärd. Polisen kallar dem för spökpersoner, och de blir allt fler.

Av artikeln framgår att över 700 000 samordningsnummer har utfärdats sedan systemet med samordningsnummer infördes för ca 20 år sedan. Ungefär 150 000 av dem ska ha övergått i personnummer, men hur många verkliga personer som finns bakom de resterande 550 000 samordningsnumren är oklart.

Ett annat problem är att ett obegränsat antal personer med samordningsnummer kan registrera sig på en och samma adress. Exempelvis finns det en adress i norra Stockholm där hela 500 personer är skrivna. På samma lägenhet har sammanlagt 2 000 personer varit skrivna de senaste två åren. Enligt polisen och Skatteverket är problemet så omfattande att det skapats ett skuggsamhälle där utländska medborgare kan jobba, betala skatt och få tillgång till alla förmåner i samhället, illegalt. De menar att det handlar om organiserad brottslighet som årligen kostar samhället miljarder kronor.

För en svensk medborgare är det straffbart att inte skriva sig där man bor, men samma krav att skriva sig på rätt adress ställs inte på personer med samordningsnummer.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

  1. Avser ministern att klarlägga om och varför, det har utfärdats 700 000 samordningsnummer på drygt 20 år varav endast 150 000 har övergått i personnummer?
  2. Avser ministern att även göra det kriminellt för personer med samordningsnummer att vara skrivna på fel adress?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2019-11-28 Överlämnad: 2019-11-28 Anmäld: 2019-11-29 Sista svarsdatum: 2019-12-12 Svarsdatum: 2019-12-19

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)