Lärarlösa lektioner

Interpellation 2015/16:736 av Michael Svensson (M)

av Michael Svensson (M)

till Statsrådet Aida Hadzialic (S)

 

Det har under en tid framkommit att antalet lärarlösa lektioner har ökat på skolor runt om i landet. Skolverket har genomfört en undersökning som visar att enligt en av fem lärare hade undervisningstiden ställts in någon gång under en tvåveckorsperiod höstterminen 2014. Sannolikheten att detta har förändrats i närtid är inte stor.

Detta är oroande av många anledningar. Dels för att eleverna inte får möjlighet att ta del av den undervisning de rimligen har rätt att få, dels för att detta i långa loppet kommer att påverka elevernas möjlighet att tillgodogöra sig sin undervisning. Sannolikheten för att vi får elever som inte kommer att nå kunskapsmålen ökar.

Sverige är ett land som verkar i en konkurrensutsatt global värld, och för att växa och vara ett land i framkant behöver vi välutbildade medborgare. Den utveckling som jag ser nu är oroande.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Aida Hadzialic:

 

Vad tänker statsrådet göra för att öka antalet lärarledda lektioner?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-06-15 Överlämnad: 2016-06-16 Anmäld: 2016-06-17 Sista svarsdatum: 2016-08-29 Svarsdatum: 2016-10-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)