Mediernas tillgång till Rakel

Interpellation 2010/11:444 av Petersson i Stockaryd, Helene (S)

av Petersson i Stockaryd, Helene (S)

den 16 augusti

Interpellation

2010/11:444 Mediernas tillgång till Rakel

av Helene Petersson i Stockaryd (S)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

Yttrande- och tryckfriheten är starkt grundlagsskyddade i vårt land. Samtidigt vill vi skapa säkerhet och skydd för den personliga integriteten. Detta är två starka friheter som ibland kan komma i konflikt med varandra.

Vi vill ha och har vant oss vid säker och snabb information via medierna, och att det är journalister och ansvarig utgivare som avgör vad som publiceras.

Medierna får sin information och sina tips via många olika källor, men sedan Rakel infördes har en källa försvunnit. Nu är det SOS eller polisens pressinformatör som avgör vad medierna får tillgång till.

Detta är ett hot mot vårt öppna samhälle och innevånarnas rätt till information.

Min fråga till försvarsministern är:

Vad avser försvarsministern att göra för att medierna ska få tillgång till information via Rakelsystemet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-08-16 Anmäld: 2011-08-25 Besvarad: 2011-08-25 Sista svarsdatum: 2011-08-30

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)