Ministerråd för infrastruktur

Interpellation 2021/22:428 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

av Kjell-Arne Ottosson (KD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Den 3 mars ställde jag en skriftlig fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth kring varför Sveriges regering inte följer Nordiska rådets rekommendation om att införa ett ministerråd för transport.

Frågan formulerades enligt följande: ”Vilket är hindret som gör att Sverige hittills inte hörsammat Nordiska rådets enhälliga beslut om att inrätta ett ministerråd för infrastruktur, och vad ska till för att regeringen ska ändra sin ståndpunkt?”

I det skriftliga svar som kom från ministern den 9 mars fanns inga svar som faktiskt svarar på frågorna, utan ministern avstyrde det hela med följande svar: ”Vi nordiska transportministrar har ett gott samarbete. Vi möts i en rad olika sammanhang, bilateralt och i gemensamma projekt. Jag vill fortsätta att värna det goda informella samarbetet och ser inte behov av att inrätta ett särskilt ministerråd för transportinfrastruktur.”

Jag vill även den här gången påpeka att det är ett enigt nordiskt råd som står bakom rekommendationen. Alla partier, alla partigrupper, alla självstyrande områden och alla nationer står bakom den. Ändå väljer den svenska regeringen att gå emot Nordiska rådets beslut.

Vid Nordiska rådets möte i Malmö den 21–22 mars 2022 behandlades ännu ett medlemsförslag om att inrätta ett ministerråd för infrastruktur med ansvar för transport och digitalisering, den här gången från ministerns egen partigrupp, den socialdemokratiska gruppen i Nordiska rådet.

Att man har ett gott informellt samarbete just nu kan inte vara ett argument som håller för att gå emot ett enigt nordiskt råd. Jag vill därför, med hopp om att få konkreta svar, på nytt fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

  1. Vilka är hindren som gör att Sverige hittills inte hörsammat Nordiska rådets enhälliga beslut om att inrätta ett ministerråd för infrastruktur?
  2. Har ministern nu ändrat sin ståndpunkt i frågan, då hans egen partigrupp på nytt lämnat in ett medlemsförslag om att inrätta ett ministerråd för transport och digitalisering, och avser ministern i så fall att ta några initiativ i frågan?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2022-03-29 Överlämnad: 2022-03-30 Anmäld: 2022-03-31 Sista svarsdatum: 2022-04-20 Svarsdatum: 2022-04-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)