Mobbning och psykisk ohälsa i arbetslivet

Interpellation 2017/18:437 av Jessika Roswall (M)

av Jessika Roswall (M)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

I en nyligen publicerad studie framkommer det att statliga chefer i högre grad utsätts för mobbning än chefer i andra sektorer. Främst är det nya chefer som drabbas.

Mobbning på arbetsplatser kan i många fall leda till problem såsom psykisk ohälsa, stress, ångest och oro för den utsatta individen, där den enda utvägen ofta är sjukskrivningar. Detta kan få långtgående konsekvenser för den enskilda människan, både privat och i yrkeslivet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att minska mobbning i arbetslivet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2018-03-14 Överlämnad: 2018-03-16 Anmäld: 2018-03-20 Svarsdatum: 2018-04-10 Sista svarsdatum: 2018-04-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)