Moderna regelverk för ny kärnkraft

Interpellation 2021/22:407 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

av Mattias Bäckström Johansson (SD)

till Statsrådet Khashayar Farmanbar (S)

 

Nyligen framkom att det finns flera intressenter till att bygga ny kärnkraft i Sverige och då framför allt små modulära reaktorer, där dessa även skulle kunna tas i drift redan till 2029. Det främsta hindret som lyfts för ett sådant realiserande är att både lagstiftning och regelverk är föråldrade.

Regeringen har tidigare ursäktat sig med att man inte avser att besvära sig med frågan om att modernisera dessa då ändå ingen vill bygga ny kärnkraft. När vi nu kan se att detta intresse finns och växer så är frågan högst aktuell.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Khashayar Farmanbar:

 

Avser statsrådet och regeringen att verka för att modernisera regelverken för ny kärnkraft och göra det möjligt att bygga ny kärnkraft i hela landet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2022-03-18 Överlämnad: 2022-03-21 Anmäld: 2022-03-22 Sista svarsdatum: 2022-04-05 Svarsdatum: 2022-04-19

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)