Myndigheters samverkan med islamistkopplade organisationer

Interpellation 2020/21:30 av Jonas Andersson i Linköping (SD)

av Jonas Andersson i Linköping (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Statens medieråd har ett regeringsuppdrag att förstärka arbetet med att höja medie- och informationskunnigheten (MIK) hos befolkningen i Sverige. Genomförandet av uppdraget är en del av regeringens demokratistrategi. Uppdraget innefattar bland annat att Statens medieråd skapar ett nätverk för aktörer som arbetar med MIK-relaterade frågor. I detta nätverk ingår i dagsläget en rad olika aktörer från såväl offentlig sektor som från civilsamhället. En av de aktörer som ingår i nätverket är det muslimska studieförbundet Ibn Rushd.

Studieförbundet Ibn Rushd har i åratal kritiserats av forskare och olika samhällsdebattörer för sina kopplingar till islamism i allmänhet och i synnerhet för kopplingar till det islamistiska Muslimska brödraskapet. Ibn Rushd har om och om igen också bjudit in och skapat en plattform för olika islamistiska hatpredikanter. Exempelvis framkom i september att Göteborgs stad har fattat beslut om att stoppa det ekonomiska stöd som lokalt tidigare har utgått till Ibn Rushd. I medierna har det framgått att en motivering till att stödet har stoppats är att Ibn Rushd har haft en samverkan med den saudiskfinansierade Bellevuemoskén i Göteborg. Nämnda moské har länge varit ett centrum för våldsbejakande islamism, vilket bland annat framgår av en rapport som Försvarshögskolan har tagit fram på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).


Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

  1. Vilka initiativ avser ministern att ta för att myndigheter som hon ansvarar för inte ska samarbeta med aktörer som har omfattande kopplingar till islamism?
  1. Avser ministern att ta några initiativ för att granska vilka effekter det får för genomförandet av regeringens demokratistrategi att myndigheter i genomförandet av uppdrag som är del av strategin samverkar med aktörer som har omfattande kopplingar till islamism?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-09-29 Överlämnad: 2020-09-30 Anmäld: 2020-10-01 Svarsdatum: 2020-10-15 Sista svarsdatum: 2020-10-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)