Påtryckningar mot Försäkringskassan

Interpellation 2018/19:251 av Lars Püss (M)

av Lars Püss (M)

till Statsrådet Annika Strandhäll (S)

 

I efterdyningarna av mediernas uppmärksammande av turerna kring förflyttningen av Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler har det i medierna kommit uppgifter om att tillförordnade generaldirektören vid Försäkringskassan därefter skulle ha blivit varnad för "allvarliga konsekvenser" om Försäkringskassan i framtiden lämnar ut handlingar och mötesanteckningar som journalister begär ut.

Respekten för grundlagen är central för regeringen och Regeringskansliet. Bland dessa frågor finns offentlighetsprincipen och utlämnandet av allmänna handlingar. Att det ens råder tveksamhet kring synen inom Regeringskansliet på dessa regler väcker allvarliga frågetecken, inte minst om denna typ av påtryckningar även använts vid andra tillfällen.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Annika Strandhäll:

 

Hur avser statsrådet säkerställa att Socialdepartementet och Försäkringskassan lämnar ut allmänna handlingar i enlighet med offentlighetsprincipen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-05-14 Överlämnad: 2019-05-17 Anmäld: 2019-05-27 Sista svarsdatum: 2019-06-07 Svarsdatum: 2019-06-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (18 anföranden)