PISA-fusket

Interpellation 2019/20:413 av Richard Jomshof (SD)

av Richard Jomshof (SD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

De senaste PISA-resultaten (december 2019) visade på en uppgång för svenska elever, och utbildningsminister Anna Ekström kallade resultaten för ett “styrkebesked” och att den “svenska skolan står stark”. Utbildningsministern påstod även att svenska 15-åringar nu presterade över OECD-genomsnittet i alla ämnen. Men det visar sig nu att allting byggde på grava felaktigheter. De friserade siffrorna har sedan använts av såväl Skolverket som regeringen i propagandasyfte.

Tidningen Expressen har nu avslöjat att en stor mängd utrikesfödda elever plockats bort felaktigt ur PISA-urvalet och att Sverige därigenom brutit mot OECD:s officiella regelverk. Även svenskfödda elever med svaga språkkunskaper har enligt Expressen plockats bort. 

Enligt reglerna får endast utländska elever som fått undervisning i svenska i mindre än ett år undantas från att göra provet. Men tidningen Expressen har talat med flera rektorer som har valt att ignorera detta regelverk och dra gränsen på ett annat sätt när det gäller de nyanlända.

Nationalekonomen Magnus Henrekson har tittat på statistik från olika myndigheter och kommit fram till att Sverige sannolikt skulle ha presterat betydligt sämre och även sett en nedgång i samtliga tre ämnen – läsförståelse, matematik och naturvetenskap – om Sverige hade följt gällande regelverk.

“Här verkar finnas grava metodfel som systematiskt förbättrat genomsnittet. Sedan har Skolverket använt detta uppumpade genomsnitt för att ge en alltför positiv bild av hur den svenska skolan utvecklats”, säger Magnus Henrekson.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

Har ministern haft någon som helst vetskap om det omfattande fusket, och vad tänker ministern göra för att säkerställa att det inte händer igen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-06-04 Överlämnad: 2020-06-05 Anmäld: 2020-06-08 Svarsdatum: 2020-06-22 Sista svarsdatum: 2020-06-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (12 anföranden)