Plastpåseskattens påverkan på svenska företags konkurrenskraft

Interpellation 2021/22:474 av Helena Bouveng (M)

av Helena Bouveng (M)

till Finansminister Mikael Damberg (S)

 

Nyligen presenterade Ikem, Innovations- och kemiindustrierna, en rapport som visar att plastpåseskatten inte uppfyllt det syfte som regeringen angett. Skatteintäkterna uppgår till en bråkdel av det belopp regeringen räknade med, och när det gäller miljöpåverkan har skatten snarare varit kontraproduktiv. Detta eftersom konsumenter övergått från att använda endast en plastpåse för att bära hem varor och för avfall, till att nu köpa en papperskasse i affären och separata plastpåsar på rulle för avfall.

Plastpåsarna på rulle, vars försäljningstakt ökat dramatiskt efter plastpåseskattens införande, är ofta tillverkade långt borta och av fossil råvara. Betydligt sämre för miljö och klimat än de alternativ som utvecklats på den svenska marknaden.

Svenska producenter av bärkassar går före och driver på utvecklingen för ett mer hållbart samhälle med stor innovationsförmåga men straffas för detta av regeringens symbolpolitik. I stället för att uppmuntra innovationskraft och stötta svenska företag snedvrider man konkurrensen och gynnar utländska producenter av miljömässigt sämre plastpåsar på rulle. Det är högst anmärkningsvärt. 

Mina frågor till finansminister Mikael Damberg lyder:

 

  1. Ämnar ministern göra några justeringar i plastpåseskattens konstruktion för att uppmuntra svenska företagares innovationskraft i stället för att missgynna dem?
  2. Ämnar ministern se över plastpåseskattens fortsatta existens sett till det misslyckade resultat som framkommit?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-04-29 Överlämnad: 2022-05-02 Anmäld: 2022-05-03 Svarsdatum: 2022-05-10 Sista svarsdatum: 2022-05-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (15 anföranden)