Polisens närvaro

Interpellation 2017/18:53 av Tobias Billström (M)

av Tobias Billström (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Svensk polis befinner sig i kris. Från ena hållet utmanas myndigheten av en grövre kriminalitet som tar sig uttryck i allt från narkotikahandel och stölder till uppgörelser och mord. Från andra hållet har regeringens knappa resurstilldelning och bristande styrning under pågående omorganisation lett till personalbrist och sjunkande utredningsresultat.

När polisen inte klarar av att upprätthålla en hög närvaro i brottsutsatta områden blir det lättare att vara kriminell. Hög sannolikhet att ertappas och dömas för brott är av avgörande betydelse för att minska brottsligheten. Därför är det med stor oro vi har kunnat ta del av rapporteringen om att poliser i Malmö flyttas från yttre till inre tjänst för att avlasta utredningsarbetet. Den biträdande områdespolischefen i Malmö konstaterade i en intervju nyligen att man börjar nå minimigränsen för poliser i yttre tjänst.

När polisen borde mobilisera mot kriminaliteten och det grova våldet i våra brottsutsatta områden tvingas man i stället på reträtt, med bemanning nära miniminivån.

Jag vill mot den bakgrunden fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa att polisen kan hålla en bemanning i yttre tjänst på betryggande avstånd från miniminivån i våra brottsutsatta områden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-10-24 Överlämnad: 2017-10-25 Anmäld: 2017-10-26 Sista svarsdatum: 2017-11-15 Svarsdatum: 2017-12-19

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)