Raoul Wallenbergs försvinnande

Interpellation 2019/20:281 av Mikael Oscarsson (KD)

av Mikael Oscarsson (KD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Raoul Wallenberg, som gav sitt yttersta i kampen mot nazismen och för att rädda judar under andra världskriget, kom att tillfångatas av Röda armén i östra Ungern år 1945. Vi vet inte vad exakt som därefter hände med den svenske diplomaten.

Nu står det dock klart att det har bekräftats att Raoul Wallenberg förhördes sex dagar efter sitt officiella dödsdatum i juli 1947. Raoul Wallenberg var identisk med fånge nr 7 i Lubjankafängelset i Moskva. Detta informerades den svenska ambassaden i Moskva om redan den 12 oktober 2011. Informationen kom från den tidigare biträdande chefen för FSB:s arkiv, överste Vladimir Vinogradov.

Svenska diplomater ska omedelbart ha rapporterat Vinogradovs uttalanden till regeringen i Stockholm. Trots detta vidtogs inga åtgärder från regeringen. Inte ens Raoul Wallenbergs anhöriga informerades. Överste Vinogradovs erkännande omnämndes inte heller i Utrikesdepartementets Official Review of the Raoul Wallenberg Case 2013, trots att ambassadör Hans Magnusson var informerad.

Det har under flera år varit känt att det finns avgörande dokumentation i ryska arkiv som undanhållits Raoul Wallenbergs familj och forskare i årtionden. Det verkar nu även stå klart att högt uppsatta FSB-företrädare gör bedömningen att den sovjetiska dödsattesten för Raoul Wallenberg, den så kallade Smoltsovrapporten som presenterades 1957, var förfalskad och att ryska myndigheter har farit med osanning. 

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

  1. Vad är skälen till att Raoul Wallenbergs familj inte har informerats av Utrikesdepartementet om uppgifterna från överste Vinogradov?
  2. Varför inkluderades inte informationen från överste Vinogradov i Utrikesdepartementets Official Review of the Raoul Wallenberg Case 2013
  3. Vilka åtgärder har Utrikesdepartementet vidtagit för att följa upp Vinogradovs uppgifter?
  4. Hemlighåller Utrikesdepartementet dokument om Raoul Wallenbergs försvinnande?
  5. Förekommer det dokument på Utrikesdepartementet med en säkerhetsklassning bortom hemlig/top secret, och i så fall hur många?
  6. När framförde regeringen senast en egen formell begäran hos den ryska regeringen om att delge den fullständiga dokumentationen om fånge nr 7?
  7. Vilka åtgärder har ministern vidtagit gentemot Ryssland för att sanningen om Raoul Wallenbergs försvinnande ska komma fram?
  8. Vilka åtgärder avser ministern och Utrikesdepartementet att vidta gentemot Ryssland för att vinna klarhet i Raoul Wallenbergs öde?
Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2020-01-23 Överlämnad: 2020-01-24 Anmäld: 2020-01-28 Svarsdatum: 2020-02-07 Sista svarsdatum: 2020-02-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)