Regelkrångel för företag

Interpellation 2016/17:419 av Sofia Fölster (M)

av Sofia Fölster (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Fyra av fem jobb skapas i dag i små och medelstora företag. Om fler ska få ett jobb att gå till är det därför angeläget att det blir enklare att starta och driva företag i Sverige. Trots detta sjunker nu förtroendet för regeringens arbete med att underlätta för företagare. I en färsk undersökning från SKOP, som gjorts på uppdrag av Näringslivets Regelnämnd, saknar hela 78 procent av landets företagare förtroende för regeringens regelförenklingsarbete. Var tredje företagare upplever att regelkrånglet bara det senaste året förvärrats, vilket kan jämföras med ynka 2 procent som anser att det blivit enklare att driva företag.

Regeringen har uttryckt en ambition om att arbetet med regelförenklingar är prioriterat. I stället för att göra verklighet av ambitionen kommer nu ständigt nya pålagor, regleringar och skattehöjningar som sätter käppar i hjulen för landets jobbskapare. Detta innebär mer pappersarbete i stället för produktivitet för dem som vill driva eget. Till detta ska adderas regeringens skattehöjningar, som gör det dyrare för företag att anställa fler. 

Med anledning av detta vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

 

Vilka åtgärder avser närings-och innovationsministern att vidta för att vända trenden med ökat regelkrångel för företagare så att det blir enklare i stället för svårare att starta och driva företag?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2017-04-03 Överlämnad: 2017-04-04 Anmäld: 2017-04-05 Svarsdatum: 2017-04-21 Sista svarsdatum: 2017-04-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)