Sämre ekonomi för ålderspensionärer

Interpellation 2015/16:492 av Lars-Arne Staxäng (M)

av Lars-Arne Staxäng (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Regeringen lovade att 1,3 miljoner ålderspensionärer skulle få sänkt skatt. Men efter sänkningen har ca 200 000 i stället tvingats att betala mer enligt en färsk rapport från Skattebetalarnas förening.

Enligt uträkningar gjorda av riksdagens utredningstjänst påverkas även våra pensionärer och seniorer av att regeringen har:

- höjt maxtaxan i äldreomsorgen

- minskat jobbskatteavdraget

- sänkt uppräkningen av brytpunkten för statlig inkomstskatt

- sänkt RUT- och ROT-avdraget

- gjort det dyrare att anställa personer över 65

- höjt bensinskatten.

Eftersom det är viktigt för alla människor att kunna planera sin framtid, särskilt för dem med små resurser innebär detta sammantaget stora ekonomiska konsekvenser för denna grupp.

Men anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson följande:

  1. Vad är finansministerns besked till alla de ålderspensionärer som lovats sänkt skatt men som nu i stället tvingas betala mer?
  2. Räknar finansministern med fler liknande kostnads- eller skattehöjningar i kommande budget?
Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2016-03-14 Överlämnad: 2016-03-15 Anmäld: 2016-03-16 Svarsdatum: 2016-04-05 Sista svarsdatum: 2016-04-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)